Lego City Stories

Kilka filmików z cyklu Lego City Stories

Adventures in the Air
Przygody w przestworzach
https://www.youtube.com/watch?v=FLJlbQk1IJY
The Sky Heist
Podniebny rabunek
https://www.youtube.com/watch?v=_PxTFISZuTY
Running on Empty
Jazda na pustym baku
https://www.youtube.com/watch?v=mhJVV1L5pew
Cargo
Ładunek
https://www.youtube.com/watch?v=vakepuUIH1g